W dniu 30.04.2024 r. Sąd Rejestrowy w Białymstoku dokonał wpisu

połączenia Franko Dystrybucja sp. z o.o. z AL BA Podlaskie Centrum Mięsne sp. z o.o.


Połączenie FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o. z AL BA Podlaskie Centrum Mięsne spółka z o.o. – dokumentacja


W związku z decyzją o połączeniu FRANKO DYSTRYBUCJA spółki z o.o. z AL BA Podlaskie Centrum Mięsne spółką z o.o. poniżej przedstawiamy Plan połączenia ww. spółek łączących się oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych. .

1.Plan Połączenia spółek łączących się


a)Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników FRANKO DYSTRYBUCJA sp. z o.o.

b)Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Al. BA Podlaskie Centrum Mięsne sp. z o.o.

c)Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej FRANKO DYSTRYBUCJA sp. z o.o.,

d)Załącznik nr 4 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej FRANKO DYSTRYBUCJA sp. z o.o.:

-Załącznik 4a – bilans FRANKO DYSTRYBUCJA sp. z o.o..

-Załącznik 4b – rachunek zysków i strat FRANKO DYSTRYBUCJA sp. z o.o.

e)Załącznik nr 5 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej AL BA Podlaskie Centrum Mięsne sp. z o.o.

-Załącznik 5a – bilans AL BA Podlaskie Centrum Mięsne sp. z o.o.

-Załącznik 5b – rachunek zysków i strat AL BA Podlaskie Centrum Mięsne sp. z o.o.


2.Dokumenty finansowe FRANO DYSTRYBUCJA sp. z o.o.:


a)za rok obrotowy 2022

-Załącznik 1 –DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 2020 15_03_2022.

-Załącznik 2 –SF za 2022 Franko.

b)za rok obrotowy 2021

-Załącznik 1 –DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 2021 31_03_2021.

-Załącznik 2 –SF za 2021 Franko.

c)za rok obrotowy 2020.

-Załącznik 1 –DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 2020 10_06_2020.

-Załącznik 2 –SF za 2020 Franko.


.

3.Dokumenty finansowe AL BA Podlaskie Centrum Mięsne sp. z o.o.:


a)za rok obrotowy 2022

-Załącznik 1 –BADANIE SF ALBA S.J ZA ROK 2022

-Załącznik 2 – INF DODATKOWE DO SF AL BA S.J 2022.

-Załącznik 3– SF za 2022 AL BA sp.j..

b)za rok obrotowy 2021

-Załącznik 1 – BADANIE SF ALBA S.J ZA ROK 2021.

-Załącznik 2 – INF DODATKOWE DO SF AL BA S.J 2021.

-Załącznik 3– SF za 2021 AL BA sp.j.

c)za rok obrotowy 2020

-Załącznik 1 – BADANIE SF ALBA S.J ZA ROK 2020.

-Załącznik 2 – INF DODATKOWE DO SF AL BA S.J 2020.

-Załącznik 3– SF za 2020 AL BA sp.j.